ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ

1. Ηλικία οδηγού και Άδεια οδήγησης : Δίπλωμα κατηγορίας Α1 από 18 ετών – ή εώς 125cc , Δίπλωμα κατηγορίας Α2 από 20 ετών – έως 35 kW (47.6 hp), (Δίπλωμα κατηγορίας Α) από 24 ετών – απεριόριστα κυβικά.
2. Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας. Η άδεια οδήγησης πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.
3. Διάρκεια ενοικίασης: Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα (24ώρες). Καθυστέρηση πλέον των 2 ωρών χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.
4. Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα μέχρι του ποσού της εμπορικής της αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος/κλοπής. Ασφάλεια κλοπής: Όλες οι μοτοσυκλέτες είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά τιμονιού.
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:
• Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
• Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
• Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας, στα ελαστικά και στις ζάντες.
• Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει τα γραφεία της Santoride και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.
5. Καύσιμα: Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα με το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να είναι όπως όταν το παρέλαβε.
6. Οδική βοήθεια:Δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα σε περίπτωση ατυχήματος.
7. Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση της μοτοσυκλέτας εξοφλείται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard, Dinners, American Express, UnionPay.
8. Παραδόσεις – Παραλαβές: Γίνονται στο κεντρικό γραφείο (Καμάρι), στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο εντός των ωρών λειτουργίας μας. Εκτός των ωρών λειτουργίας η παράδοση και η παραλαβή είναι εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης.
9. Παραλαβές εκτός του κεντρικού γραφείου (Καμάρι) γίνονται κατόπιν συμφωνίας και με επιπλέον χρέωση που επιβαρύνεται ο μισθωτής.
10. Απώλεια κλειδιών κατά την παράδοση: Επιβαρύνει των μισθωτή με την εμπορική αξία των κλειδιών και το κόστος μεταφοράς.
11. Τροχαίες Παραβάσεις – Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.
12. Χιλιόμετρα: Όλοι οι μοτοσυκλέτες έχουν ελεύθερα χιλιόμετρα.
13. Κράνος: Προσφέρεται κράνος στον μισθωτή χωρίς χρέωση.
14. Φόροι: Όλες οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος.
15. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Santoride διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο μοτοσυκλέτας με άλλον της ίδιας κατηγορίας.

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.